Phương thức thanh toán

Điện Giá Tốt áp dụng các hình thức thanh toán sau đây. Đề nghị quý khách lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp khi mua sản phẩm.
1.Thanh toán trực tiếp
Quý khách mua hàng có thể thanh toán trực tiếp tại showroom của Điện Giá Tốt
2.Thanh toán chuyển khoản
Quý khách có thể thanh toán bằng cách chuyển khoản đến Shop